Cock RingWeb HostingSpell Check

Мікеланджело Мерізі да Караваджо (1571–1610) «Взяття Христа під варту» або «Поцілунок Іуди»

Мікеланджело Мерізі да Караваджо (1571–1610) «Взяття Христа під варту» або «Поцілунок Іуди»

Мікеланджело Мерізі да Караваджо (1571–1610) «Взяття Христа під варту» або «Поцілунок Іуди»

 

У 2008 році музейне середовище приголомшило варварське викрадення картини італійського художника Мікеланджело Мерізі да Караваджо (1571–1610) «Взяття Христа під варту» або «Поцілунок Іуди» з Одеського музею західного і східного мистецтва. Злодії вирізали центральну частину картини по внутрішньому периметру експозиційної рами. За фактом викрадення було відкрито кримінальну справу, картину визнано речовим доказом.

Завдяки спільно проведеній німецькими й українськими правоохоронцями операції за участі антитерористичного підрозділу GSG9 злочинців 2010 року було затримано в Берліні, а твір Караваджо повернено з Федеративної Республіки Німеччини в Україну.

Відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України «Про тимчасове зберігання музейного предмета», Постанов Печерського районного управління Головного управління МВС України в м. Києві вирізану понівечену центральну частину картини Караваджо (полотно, олія, ~127×167,5 см) було передано до Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Одразу потому на зберігання до Центру надійшли з пошкодженнями інші складові частини твору, які були вилучені криміналістами в музеї після скоєного факту вандалізму (демонтований та розібраний на 7 фрагментів підрамок (дерево, ~134×172 см), залишки полотна, зняті з підрамка).

Художники-реставратори Центру, одержавши твір, одразу здійснили обстеження стану його збереженості, адже за два роки перебування в руках злодіїв картина зазнала чималих пошкоджень. Центральна частина полотна під час скоєння злочину була згорнута в рулон, який потім був стиснутий, унаслідок чого утворилися жорсткі заломи, які викликали осипання та відставання ґрунту й фарбового шару від основи, що призвело до значних утрат живопису та ґрунту. Утрати авторського фарбового шару складають приблизно 10% від загальної площі твору. Ліворуч, по верхньому краю центральної частини полотна, вирізано значний фрагмент з авторським живописом. Залишки картини з авторським живописом та дублювальним полотном, що були вилучені в музеї, мали численні втрати й пошкодження: заломи, осипання фарби та ґрунту, у п’яти місцях – вирізані фрагменти трикутної форми.

Постановою Печерського РУГУ МВС України в м. Києві було призначено судово-трасологічну, мистецтвознавчу, техніко-технологічну експертизу твору. Провідною установою зі здійснення цих експертиз було визнано Національний науково-дослідного реставраційний центр України –найстаріший спеціалізований заклад нашої країни, що здійснює дослідження, консервацію та реставрацію музейних предметів державної частини Музейного фонду України.

Для виконання вищезазначених експертиз були задіяні провідні фахівці Центру: фізики, хіміки, рентгенологи фотографи, біологи, художники-реставратори різних реставраційних спеціальностей.

Для здійснення трасологічної експертизи (підтвердження, що центральна частина та залишки живопису з-під експозиційної рами складають єдине ціле) художниками-реставраторами Центру за дозволом слідчого проведено технічну реставрацію пошкоджених країв авторського полотна, що залишалися в музеї, для зіставлення складових частин твору.

Група спеціалістів Національного науково-дослідного реставраційного центру України спільно з експертами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру України за результатами комплексних наукових досліджень, проведених у Центрі, здійснили комісійну судово-трасологічну експертизу картини, яка підтвердила, що живописні фрагменти складають єдине ціле і є музейним предметом основного фонду Одеського музею західного і східного мистецтва.

Для комісійної техніко-технологічної та мистецтвознавчої експертизи картини «Взяття Христа під варту» або «Поцілунок Іуди» насамперед здійснено фотодослідження, матеріалознавчу експертизу волокнистих матеріалів картини (авторського та дублювальних полотняних основ), фізико-хімічні, рентгенографічні, біологічні дослідження.

Лабораторні дослідження, які проводилися з відбором зразків мікропроб, визначили склад ґрунту та пігментів фарбового шару, клею, який використали німецькі фахівці для нанесення профілактичних закріплювальних заклейок на пошкоджені місця лицевого боку картини. Дослідження проводилися методами ІЧ-спектроскопії, мікрохімічним, термохімічним, люмінесцентним та емісійним спектральним, виготовлялися мікрошліфи поперечних зрізів живопису. Склад ґрунту та пігментів фарбового шару відповідає живопису, характерному для XVII ст.

Для мистецтвознавчої експертизи твору «Взяття Христа під варту» або «Поцілунок Іуди» було здійснено аналіз отриманих результатів досліджень, опрацьовано наукові джерела, мистецтвознавчі праці, науково-реставраційну літературу тощо. Для отримання необхідних консультацій фахівці Центру були відряджені до Всеросійського художнього науково-реставраційного центру імені академіка І.Е. Грабаря (Москва, РФ), у якому в 1953–1955 рр. та 1974 р. картину Караваджо було реставровано, і до Державного Ермітажу (Санкт-Петербург) для вивчення результатів досліджень оригінального твору Караваджо («Лютніст»), авторство якого є визнаним.

Для остаточного визначення автора досліджуваної картини фахівці Центру вважають за необхідне провести порівняльний аналіз двох картин – оригінальної картини Караваджо «Взяття Христа під варту» або «Поцілунок Іуди», яка зберігається в Дублінській галереї в Ірландії, та однойменного живописного полотна з Одеського музею західного і східного мистецтва. Це можливо за наявності відповідних коштів на відрядження науковців та реставраторів ННДРЦУ та Музею.

З часу передання картини Караваджо в 2010 році до ННДРЦУ створені оптимальні умови для зберігання та охорони музейного предмета. Складові частини картини Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Взяття Христа під варту» або «Поцілунок Іуди» зберігаються відповідно до вимог щодо творів живопису у фондосховищі Реставраційного центру. Систематично контролюються показники температури та вологості в приміщенні, забезпечується світловий режим відповідно до нормативних документів для експонатів ІІ групи світлостійкості (живопис). Проводиться моніторинг мікологічного стану музейного предмета та кількісних показників мікробіологічного стану повітря приміщення. Жодного разу не зафіксовано загрозливих для полотна умов зберігання. Картина перебуває під постійним наглядом висококваліфікованих художників-реставраторів, біологів, кліматологів, інших фахівців закладу. Стан картини стабільний, за час зберігання в Центрі жодних змін немає.

На базі Центру відбулося виїзне засідання Подільського районного суду м. Києва, у ході якого присутні на ньому ознайомилися зі станом збереженості полотна Караваджо, провели детальні заміри картини – речового доказу. Змін стану його збереженості не зафіксовано.

На черговому засіданні Подільського районного суду міста Києва 20.04.2018 р., на якому свідчила генеральний директор Національного науково-дослідного реставраційного центру України, суд постановив: дозволити проведення реставраційних робіт зазначеної картини виключно Національному науково-дослідному реставраційному центру України. Водночас картина залишається речовим доказом у кримінальній справі.

Упродовж тимчасового зберігання музейного предмета в Реставраційному центрі на засіданнях науково-реставраційних рад заслуховується інформація про стан збереженості твору. На засіданні розширеної науково-реставраційної ради ННДРЦУ за участю художників-реставраторів, хіміків-технологів з п’яти країн – України, Литви, Латвії, Естонії, Грузії (членів секції станкового живопису Комісії з атестації художників-реставраторів України при Міністерстві культури України) розглянуто пропозиції щодо програми та методики реставрації картини.

Реставрація твору Караваджо передбачає доповнення місць утрат авторського та дублювального полотна, з’єднання вирізаної злочинцями центральної частини полотна з фрагментами, які залишалися під музейною експозиційною рамою. Це найбільш складний і тривалий процес реставрації картини, який передбачає з’єднання нитка до нитки фрагментів по всьому периметру полотна. Усі процеси з реставрації живописного твору будуть здійснювати провідні художники-реставратори Національного науково-дослідного реставраційного центру України, які мають високі кваліфікаційні категорії, значний досвід практичної роботи на ниві реставрації.

Заходи з реставрації картини Мікеланджело Мерізі де Караваджо «Взяття Христа під варту» або «Поцілунок Іуди» та етапи їх проведення буде систематично розглядати й контролювати розширена науково-реставраційна рада за участю провідних фахівців Національного науково-дослідного реставраційного центру України та запрошених художників-реставраторів станкового живопису вищої кваліфікаційної категорії з музейних закладів України.

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити коментар