Cock RingWeb HostingSpell Check

Науковий сектор рентгенографічних досліджень та дозиметрії

Науковий сектор рентгенографічних досліджень було  створено  на базі лабораторії з рентгенографії художніх пам’яток у березні 1993 р. Засновником сектору та його керівником упродовж 1993-2010рр. була Н.Ю.Бредіс, фахівець з музейної рентгенології та неруйнівної діагностики творів мистецтва. З 2009 року це науковий сектор рентгенографічних досліджень у складі наукового відділу фізико-хімічних досліджень ННДРЦУ.

Основний склад сектору:

Л.О. Єфіменко – завідувач наукового сектору рентгенографічних досліджень та дозиметрії, фахівець з музейної рентгенології.

О.В. Андрєєв – кандидат геолого-мінералогічних наук, науковий співробітник, фахівець з рентгеноспектрального флуоресцентного аналізу та електронно-зондового мікроаналізу.

Т.П. Панченко – старший лаборант, фахівець з дозиметричного контролю у рентгенівській лабораторії сектору, виконавець науково-дослідної та експериментальної роботи.

Головне спрямування роботи сектору – застосування методів рентгенодіагностики в технологічних дослідженнях художніх пам’яток для обґрунтування програм консерваційно-реставраційних заходів, атрибуції та експертизи.

У секторі важливе місце приділяють апробації та впровадженню в музейну практику методів неруйнівної діагностики, за допомогою яких визначають фізичний стан, структурні зміни, наявність прихованих зображень під шарами записів, техніко-технологічні особливості пам’яток без відбирання  зразків, що відповідає головному принципу  консервації: не зашкодити цілісній структурі пам’ятки.

За результатами науково-дослідної та експериментальної роботи накопичується аналітичний матеріал і формується банк даних, що зберігається в електронний формі та використовується для атрибуції й експертизи пам’яток.

Основні досягнення за час існування сектору:

 • створено лабораторію музейної рентгенографії «Реставратор -1»;
 • опрацьовано і впроваджено в реставраційну практику метод рентгенографії творів станкового живопису та декоративно-ужиткового мистецтва;
 • впроваджено в практику наукових досліджень музейних експонатів метод рентгенографії за допомогою переносних приладів (з виїздом до місця зберігання пам’яток);
 • впроваджено методи растрової електронної мікроскопії, неруйнівного рентгеноспектрального флуоресцентного аналізу та електронно-зондового мікроаналізу. Експериментально доведено ефективність цих методів для діагностики та ідентифікації археологічного текстилю, металу, перлин;
 • впроваджено в практику дослідження творів станкового живопису метод цифрової радіографії.

Діяльність сектора тісно пов’язана з науковими програмами й темами інших музейних, реставраційних та наукових закладів. Фахівці сектору працювали за проектом  Національного музею історії України 1995-1996 рр. «Церква Богородиці Десятинна в Києві. До 1000-ліття освячення» за сприянням громадського Міжнародного фонду «Відродження», № KVPVB-95-05-1395-5-1-6-6; брали участь у науково-дослідній роботі Інституту Археології НАН України  (1996-2000 рр.), у діяльності архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України за програмою досліджень Михайлівського Золотоверхого монастиря та Успенського собору Києво-Печерської Лаври, № ДР 0197U002192 (наказ Президента України «Про заходи щодо відтворення видатних пам’яток історії та культури» від 9 грудня 1995 р.); працювали за договором між Волинським краєзнавчим музеєм (м. Луцьк) та Національним науково-дослідним реставраційним центром України № Д-Н-/8-09 від 03.06.2002 р. ( Постанова Кабінету Міністрів України щодо вивчення, дослідження та реставрації візантійської пам’ятки ХІ-ХІІ ст. – ікони «Богоматір Холмська»); брали участь  в підготовці  виставки «Українське золотарство доби бароко. Дослідження. реставрація».

За період 1993-2012 рр. булo здійснено:

 • дослідження мікроструктурних особливостей реставраційного і археологічного матеріалу методом растрової електронної мікроскопії (1993р.);
 • техніко-технологічне дослідження рухомих пам’яток історії та культури з музейних колекцій України (1994 р.);
 • рентгенографічне дослідження творів живопису майстрів російського та українського мистецтва ХІХ – ХХ ст.(1995 -1999 рр.);
 • технологічне дослідження археологічного текстилю (1995-1999 рр.);
 • мікроструктурне дослідження середньовічних перлин (1995-1999 рр.);
 • дослідження гривен київського типу Х-ХІІ ст., середньовічних грошових знаків Східноєвропейського регіону (2000-2003 рр.);
 • дослідження ікони ХІ-ХІІ ст. «Богоматір Холмська» методами рентгенодіагностики (2002-2003 рр.);
 • рентгенографічне дослідження творів іконопису з Волинського краєзнавчого музею (2004-2006 рр.).

Упродовж 2010-2012 рр. впроваджено  методи рентгеноспектрального аналізу в дослідження музейних пам’яток на паперовій основі.

Відповідно до наукових тем, затверджених науково-реставраційною радою ННДРЦУ, фахівцями сектору досліджено твори станкового живопису з музейних колекцій України, серед яких волинські ікони XVI – XVIII ст. з Волинського краєзнавчого музею; картини К.О.Коровіна з колекції Національного музею російського мистецтва,  полотна Д.Д.Бурлюка з фондів Національного художнього музею України; пам’ятки  з археологічного металу (середньовічні мечі Х-ХІ ст.) з Національного музею історії України та його філії – Музею історичних коштовностей України.

Результати проведених у секторі науково-технічних досліджень представлено на міжнародних конференціях з музейної й реставраційної справи, опубліковано у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Залишити коментар