Cock RingWeb HostingSpell Check

Науково-дослідний відділ реставрації стародруків, рукописів та документів

Горишняк Ганна Констятинівна
Горишняк Ганна Констятинівна, завідувач відділу

У Національному науково-дослідному реставраційному центрі України розвиток цього напряму реставрації почався з 1975 року. Відділ реставрації стародруків, рукописів та документів було засновано на базі відділу графіки.  Керувала відділом у 1975-83 рр. художник-реставратор Яценко Ганна Сергіївна, а з 1983 р. його очолює художник-реставратор графічних творів вищої кваліфікаційної категорії Горишняк Ганна Костянтинівна.

У відділі вирішуються питання реставрації документальних пам’яток, що зберігаються в музеях України і є складовою Музейного фонду. Це рукописи, стародруки, книги та періодичні видання, ілюстрації до них, карти, листівки, листи тощо. Праця реставраторів відділу традиційно орієнтована на виконання  реставрації пам’яток, створених  від часів середньовіччя й  до ХХ сторіччя.

Художники-реставратори  проводять  складні роботи з доливання паперу, відновлення шкіряної оправи, закріплення неводостійких  барвників та реставрації пошкоджених аркушів книг і документів. Виконують дослідження текстової інформації, матеріалів, конструкції, технології й техніки виконання пам’ятки. Результати досліджень, отримані з допомогою книго-дослідницьких кодикологічних та інших методик, методів хімічного, фізичного та біологічного аналізів, фотографування (у звичайному режимі, макро- та мікрозйомки), фіксуються в реставраційній документації. Реставратори, які працюють з документами, рукописами повинні вміти відшукати зв’язок виникнення пам’ятки з подіями за часів її створення, а також володіти знаннями з певних розділів біології, хімії, історії.

Усі експонати, які реставрували фахівці відділу, передусім є джерелом інформації, відголосом минулого, що пройшов крізь товщу віків до нащадків. Серед  безлічі пам’яток особливе місце займає Біблія Франциска Скорини з Закарпатського обласного краєзнавчого музею (реставратори Н. Коптілова, І. Стадниченко), стародрук ІІ пол. XVII ст. «Євангеліє напрестольне Якова Лизогуба» із зібрання Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського (реставратори  Н. Коржова, І. Стадниченко).

Серед видатних пам’яток історії та культури – «Сувій іранський» XV ст. з Феодосійського краєзнавчого музею (реставратор Г. Горишняк), грамота Петра І  1709–1714 рр. (реставратор О. Сагайда).

У відділі реставрують не лише стародруки та рукописи на пергамені, але й документи часів Громадянської та Другої Світової війн: зокрема, це 170 відроджених листів, листівок, документів з концентраційних таборів з колекції Музею історії міста Дніпродзержинська; 232 документи часів Другої Світової війни з Павлоградського краєзнавчого музею та ін. (реставратори Г. Горишняк, О. Сагайда).

Співробітники відділу беруть участь у Міжнародних конференціях, семінарах-практикумах з реставраційної справи. Виконують обстеження музейних фондових колекцій та здійснюють невідкладні консерваційно-реставраційні заходи на пам’ятках безпосередньо в музеях. Проводять стажування для музейних реставраторів, надають практичну та методичну допомогу працівникам музеїв. Постійно підвищують власний професійний рівень, вивчаючи спеціальну літературу та обмінюючись досвідом з колегами з найвідоміших реставраційних закладів близького й далекого зарубіжжя.

Нині  в складі відділу працює 6 художників-реставраторів – завідувач відділу Горишняк Ганна Костянтинівна, Кулаков Павло Сергійович, Мельниченко Тетяна Петрівна, Сагайда Олена Ельдвигівна, Стадниченко Ігор Вікторович, Травнікова Жанна Миколаївна.

Євангеліє. Москва. 1688 р.

Євангеліє. Москва. 1688 р.

Грамота Київського губернського дворянського зібрання про внесення до дворянської родословної книги Київської губернії, у четверту частину, дворянина Дем’яна Григоровича Мінька та його роду (№718, 28.09.1792 р.)

Грамота Київського губернського дворянського зібрання про внесення до дворянської родословної книги Київської губернії, у четверту частину, дворянина Дем’яна Григоровича Мінька та його роду (№718, 28.09.1792 р.)

Свідоцтво, видане промисловим товариством Василю Викривачу про те, що він здобув професію коваля. 04.01.1921 р.

Право власності підтверджене Сигізмундом, видане Доротеї Гняді на с. Липовичі, Тицина, Барвінек та ін. Кинець XVI ст.

Бенза Александер Ріттер фон (1820-1902). Неділя в Гітзінгу. Кінець ХІХ - початок ХХ ст.

Портрет австрійського цісаря. XVIIIст.Портрет австрійського цісаря

Енгельбрехт Мартін (1684-1756). Прогулянка в Люксембурзькому саду. Початок XVIII ст.

Акафісти Богородичні. 116 аркушів. XVII ст.

На Ісаакіївський площі в Санкт-Петербурзі. 1858 р.