Cock RingWeb HostingSpell Check

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова реставрація: досвід та новації», яка відбудеться в Києві 19–22 травня 2020 року

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова реставрація: досвід та новації», яка відбудеться в Києві 19–22 травня 2020 року

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова реставрація: досвід та новації», яка відбудеться в Києві 19–22 травня 2020 року

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ (ICCROM)

Національний науково-дослідний реставраційний центр України проводить ХІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Наукова реставрація: досвід та новації», яка відбудеться в Києві 19–22 травня 2020 року.

 

Тематика конференції:

 • паритет традиційних та інноваційних консерваційно-реставраційних технологій;
 • сучасний погляд на застосування хімічних реагентів в реставрації;
 • збереження фондових колекцій: біологічний, кліматологічний аспекти;
 • координація професійної освіти художників-реставраторів;
 • досвід систематизації та впровадження результатів техніко-технологічних досліджень в атрибуційній практиці;
 • перспективи міжнародного співробітництва в реставраційній галузі (спільні проекти, конференції, семінари, стажування тощо).

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Правила оформлення доповідей:

 • від одного автора може бути внесено до програми та надруковано не більше двох доповідей;
 • обсяг – до п’яти сторінок (з ілюстративним матеріалом) формату А4. Доповіді обсягом понад п’ять сторінок розглянуті не будуть;
 • послідовність розташування тексту на сторінці: назва доповіді (великими літерами) – прізвище, ім’я, по батькові автора – повна назва закладу, місто, країна – текст доповіді (нумерацію сторінок не ставити);
 • літературу до тексту доповіді не додавати;
 • доповідь слід надсилати електронною поштою на адресу info.restorer@gmail.com у форматі DOC (шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см), обов’язкове контрольне роздрукування у двох примірниках надсилати на адресу ННДРЦУ;
 • ілюстрації, рисунки, діаграми, формули, таблиці слід розміщувати безпосередньо в тексті доповіді та дублювати окремими файлами у форматі TIFF 300 dpi.

 

Два примірники роздрукованої доповіді, варіант на електронному носії просимо надіслати до 25 грудня 2019 року. Доповіді, надіслані після зазначеної дати, та такі, що не відповідають тематиці конференції, оргкомітет не розглядатиме.

 

Оргкомітет залишає за собою право формувати програму конференції та відбирати матеріали до друку.

 

Оплата витрат (дорога, проживання, харчування) – за рахунок закладу, що відряджає. Питання проживання учасники науково-практичної конференції вирішують самостійно.

 

Місце проведення конференції уточнюється.


 

 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ (ICCROM)

ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Наукова реставрація: досвід та новації»

19–22 травня 2020 року, м. Київ

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

учасника конференції

(заповнити друкованими літерами)

 

Прізвище

 

Ім’я

 

 По батькові

 

 

Назва закладу

 

 

 

 

 

Адреса закладу (у т. ч. поштовий індекс)

 

 

 

 

 

ПІБ керівника закладу

 

Код міста, тел. / факс дирекції

 

Е-mail закладу

 

Назва структурного підрозділу

 

 

 

Посада, вчений ступінь

 

 

 

Код міста, тел. / факс

 

Е-mail

 

Форма участі (доповідь, стендова доповідь, без доповіді)

 

Тема (назва доповіді)

 

 

 

 

 

 

 

Форма демонстрування матеріалів – електронні носії.

 

Оплата витрат (дорога, проживання, харчування) – за рахунок закладу, що відряджає. Питання проживання учасники науково-практичної конференції вирішують самостійно.

 

Заповнену реєстраційну картку та доповідь надіслати до 25 грудня 2019 року за адресою:

 

01004, м. Київ-4, вул. Терещенківська, 9-б,

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (ННДРЦУ)

Телефон / факс: (044) 246-41-62, (044) 235-32-39

Е-mail: info.restorer@gmail.com

www.restorer.kiev.ua

Оргкомітет конференції

 

Інформаційний лист_2020

Залишити коментар