Cock RingWeb HostingSpell Check

Інформація щодо роботи Комісії з атестації художників-реставраторів України при Міністерстві культури України в 2019 році

Інформація щодо роботи Комісії з атестації художників-реставраторів України при Міністерстві культури України в 2019 році

Інформація щодо роботи Комісії з атестації художників-реставраторів України при Міністерстві культури України в 2019 році

Інформація щодо роботи Комісії з атестації
художників-реставраторів України
при Міністерстві культури України в 2019 році

У 2019 році планується засідання Комісії з атестації художників-реставраторів України (далі Комісія) за секціями

-   монументального живопису,

-   станкового живопису,

-   графіки та документальних матеріалів,

-   декоративно-прикладного мистецтва.

Для отримання відповідної кваліфікаційної категорії художника-реставратора необхідно подати до Комісії до 1 травня 2019 року такі документи (документи мають бути оформлені й подані в папках-швидкозшивачах у наведеній послідовності):

 • клопотання закладу / особисту заяву;
 • автобіографію;
 • копію диплома про освіту;
 • копію трудової книжки;
 • копії документів про підвищення кваліфікації / стажування за програмою, що відповідає категорії та реставраційній спеціальності, на яку претендує художник-реставратор (за наявності);
 • витяг з протоколу засідання реставраційної ради закладу з рекомендацією / клопотанням про присвоєння художнику-реставратору кваліфікаційної категорії за відповідною реставраційною спеціальністю із зазначенням відреставрованих пам’яток, що подаються на розгляд Комісії, або (для осіб, що займаються приватною реставраційною практикою) розгорнуті характеристики-рекомендації трьох фахівців першої або вищої кваліфікаційної категорії (на першу та вищу категорії – виключно фахівців вищої кваліфікаційної категорії) з детальним аналізом відреставрованих творів, проведених реставраційних заходів, із зазначенням місцезнаходження, музейного інвентарного номера пам’ятки, часу / дати створення пам’ятки, розмірів, матеріалу, техніки виконання, дати початку та закінчення реставрації;
 • перелік відреставрованих пам’яток (крім тих, що подаються на атестацію) за період після попередньої атестації (для неатестованих – за час роботи реставратором) із зазначенням їх місцезнаходження, паспортних даних, дати початку й закінчення реставрації за підписом керівника закладу, установи, організації, зберігача фондів музею, заповідника, галереї, завірених печаткою;
 • оригінал та копію посвідчення художника-реставратора України (для атестованих);
 • дві фотокартки розміром 3×4 см (для неатестованих);
 • перелік науково-дослідних праць в галузі технології реставрації пам’яток історії та культури або розвитку реставраційної справи; доповідей на науково-практичних конференціях, надрукованих статей (за наявності).

Усі копії документів мають бути завірені за місцем роботи.

 

Документи слід подавати до 01.05.2019 на адресу секретаріату Комісії:  01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 9-б та в електронному вигляді на адресу: restorer@i.ua (з позначкою «атестація»).

Паспорти реставрації пам’яток історії та культури (рухомих) надсилають до Комісії окремо від зазначених вище документів після спеціального повідомлення.

 

Залишити коментар