Cock RingWeb HostingSpell Check

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи модернізації». Київ 11–14 вересня 2018 року.

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи модернізації». Київ 11–14 вересня 2018 року.

Національний науково-дослідний реставраційний центр України проводить ХІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи модернізації», приурочену до 80-річчя Національного науково-дослідного реставраційного центру України, яка відбудеться в Києві 11–14 вересня 2018 року.

Тематика конференції:
• історія розвитку, становлення української реставраційної школи;
• здобутки вітчизняної наукової реставрації в контексті світових тенденцій в консервації й реставрації музейних предметів;
• інноваційні технології, методи та матеріали в реставрації культурних цінностей;
• досвід організації та впровадження міждисциплінарних, міжнародних реставраційних проектів;
• місце фундаментальних та прикладних наук у реставрації музейних цінностей;
• реставраційна мережа та роль і місце музейного реставратора в збереженні Музейного фонду України;
• кадрове забезпечення реставраційної галузі;
• етичні аспекти реставрації культурних цінностей;
• критерії оцінки якості виконання реставрації творів мистецтва;
• аналітичні дослідження музейних предметів як інтегруюча складова реставраційних процесів;
• наукова експертиза та атрибуція творів мистецтва;
• екологічний аспект збереження історико-культурного надбання (біологічний та кліматологічний контроль);
• проблеми реставрації та шляхи їх вирішення.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Правила оформлення доповідей:
• від одного автора може бути внесено до програми та надруковано не більше двох доповідей;
• обсяг – до п’яти сторінок (з ілюстративним матеріалом) формату А4. Доповіді обсягом понад п’ять сторінок розглянуті не будуть;
• послідовність розташування тексту на сторінці: назва доповіді (великими літерами, кегль 14) – прізвище, ім’я, по батькові автора – повна назва закладу, місто, країна – текст доповіді. Нумерацію сторінок не ставити;
• літературу до тексту доповіді не додавати;
• доповідь слід надсилати на CD- або DVD-носіях у форматі DOC (шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см) з обов’язковим контрольним роздрукуванням у двох примірниках;
• ілюстрації, рисунки, діаграми, формули, таблиці слід розміщувати безпосередньо в тексті доповіді та дублювати окремими файлами у форматі TIFF 300 dpi.

Два примірники роздрукованої доповіді, варіант на електронному носії просимо надіслати до 01 травня 2018 року. Доповіді, надіслані після зазначеної дати, та такі, що не відповідають тематиці конференції, оргкомітет не розглядатиме.

Оргкомітет залишає за собою право формувати програму конференції та відбирати матеріали до друку.

Оплата витрат (дорога, проживання, харчування) – за рахунок закладу, що відряджає. Питання проживання учасники науково-практичної конференції вирішують самостійно.

Місце проведення конференції – Національний музей історії України у Другій світовій війні, вул. Лаврська, 27 (від станції метро «Арсенальна» автобусом № 24 або тролейбусом № 38 до кінцевої зупинки).

Реєстраційна картка учасника

Залишити коментар