Cock RingWeb HostingSpell Check

Програма семінару-практикуму “Музей в екстремальній ситуації, першочергові заходи”

Програма семінару-практикуму “Музей в екстремальній ситуації, першочергові заходи”

Програма семінару-практикуму “Музей в екстремальній ситуації, першочергові заходи”

Вівторок, 25.04.2017

Центр культури, науки та мистецтв «Харківський будинок вчених»

(великий зал), м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 10

930–1000

Реєстрація учасників семінару_практикуму

1000–1030

Стрєльнікова Світлана Олександрівна,

генеральний директор ННДРЦУ

ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ.

ШЛЯХИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ

СПАДЩИНИ (ICCROM)

ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ ВІД МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

1030–1300

Теоретичні заняття

Головує Стрєльнікова Світлана Олександрівна

Пушкаш Оксана Віталіївна,

учений секретар ННДРЦУ

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДІВ У ВИПАДКАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ТА СТИХІЙНИХ ЛИХ

Новікова Галина Михайлівна,

заступник генерального директора ННДРЦУ з наукової роботи

ПЛАНУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МУЗЕЇВ І БІБЛІОТЕК ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ: ПРОФІЛАКТИКА, ЗАХИСТ, РЯТУВАЛЬНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Петрик Ольга Олександрівна,

старший науковий співробітник наукового відділу експертизи, обліку та збереження музейних цінностей ННДРЦУ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЯТУВАННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У СИТУАЦІЯХ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (НА ПРИКЛАДІ МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДІВ США)

Стрєльнікова Світлана Олександрівна,

генеральний директор ННДРЦУ

Грязнова Наталія Олексіївна,

завідувач наукового відділу експертизи, обліку та збереження музейних цінностей ННДРЦУ

ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЧАСТИНИ МУЗЕЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ. ФУНКЦІЇ ЗБЕРІГАЧІВ ФОНДІВ

Грачов Олексій Йосипович,

науковий співробітник наукового відділу експертизи, обліку та збереження музейних цінностей ННДРЦУ

ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОННОЇ ОБЛІКОВО-ФОНДОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ БАЗ МУЗЕЇВ ПІД ЧАС ОБСТАВИН НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

1300–1400

Перерва

1400–1700

Теоретичні заняття

Солдатенко Олександр Володимирович,

завідувач сектору фотодокументування ННДРЦУ

ОСОБЛИВОСТІ ФОТОДОКУМЕНТУВАННЯ ПРЕДМЕТІВ МУЗЕЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

Єфіменко Любов Олександрівна,

завідувач наукового сектору рентгенографічних досліджень та дозиметрії ННДРЦУ

ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДІВ ВІД РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ

Митківська Тетяна Іванівна,

завідувач наукового відділу біологічних досліджень ННДРЦУ

МЕТОДИ ЗАХИСТУ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ВІД БІОПОШКОДЖЕНЬ

Комаренко Олена Іванівна,

завідувач наукового відділу кліматології ННДРЦУ

ВПЛИВ ЗМІН ВНУТРІШНЬОГО МІКРОКЛІМАТУ НА МАТЕРІАЛИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ПІД ЧАС АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ У МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДАХ

Середа, 26.04.2017

Центр культури, науки та мистецтв «Харківський будинок вчених»

(великий зал), м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 10

1000–1300

Теоретичні заняття

Головує Пушкаш Оксана Віталіївна

Бичко Тетяна Анатоліївна,

заступник генерального директора ННДРЦУ з науково-реставраційної роботи

НЕОБХІДНІ КОНСЕРВАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО ТВОРІВ СТАНКОВОГО ОЛІЙНОГО ТА ТЕМПЕРНОГО ЖИВОПИСУ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ В МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДАХ

Яценко Ганна Сергіївна,

завідувач науково-дослідного відділу реставрації творів графіки

ННДРЦУ

Гайчук Тамара Сергіївна,

Художник-реставратор вищої кваліфікаційної категорії науково-дослідного відділу реставрації творів графіки ННДРЦУ

ПЕРШОЧЕРГОВІ ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА КОНСЕРВАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОРЯТУНКУ ГРАФІЧНИХ ТВОРІВ ПІД ЧАС ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ

Горишняк Ганна Костянтинівна,

завідувач науково-дослідного відділу реставрації стародруків, рукописів та документів ННДРЦУ

Сагайда Олена Ельдвигівна,

Художник-реставратор вищої кваліфікаційної категорії науково-дослідного відділу реставрації стародруків, рукописів та документів ННДРЦУ

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ПЕРГАМЕНТНІЙ ОСНОВІ

Стадніченко Ігор Вікторович,

Художник-реставратор вищої кваліфікаційної категорії науково-дослідного відділу реставрації стародруків, рукописів та документів ННДРЦУ

ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ КНИГ І ДОКУМЕНТІВ У МУЗЕЯХ ПІД ЧАС АВАРІЙНИХ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (ОГЛЯД МЕТОДИК)

Голуб Віктор Миколайович,

завідувач науково-дослідного відділу реставрації творів з металу ННДРЦУ

ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА КОНСЕРВАЦІЇ МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТІВ З МЕТАЛУ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

1300–1400

Перерва

1400–1700

Теоретичні заняття

Головує Митківська Тетяна Іванівна

Коваленко Тетяна Володимирівна,

завідувач науково-дослідного відділу реставрації творів з кераміки та скла, кам’яної та гіпсової скульптури ННДРЦУ

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТІВ З КЕРАМІКИ, СКЛА, КАМ’ЯНОЇ ТА ГІПСОВОЇ СКУЛЬПТУРИ НА ВИПАДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Сердюк Михайло Юрійович,

Художник-реставратор науково-дослідного відділу реставрації творів з тканини та шкіри ННДРЦУ

УМОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТІВ З ТЕКСТИЛЮ, ШКІРИ, КІСТКИ. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОРЯТУНКУ ТВОРІВ З ОРГАНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПОШКОДЖЕНИХ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Дроздов Георгій Альбертович,

Художник-реставратор вищої кваліфікаційної категорії науково-дослідного відділу реставрації поліхромної скульптури та декоративного рельєфу ННДРЦУ

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТВОРІВ ПОЛІХРОМНОЇ СКУЛЬПТУРИ І ДЕКОРАТИВНОГО РЕЛЬЄФУ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Закусило Олександр Михайлович,

завідувач науково-дослідного відділу реставрації меблів ННДРЦУ

ПЕРШОЧЕРГОВІ РЯТУВАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ З ДЕРЕВИНИ ТА МУЗЕЙНИХ МЕБЛІВ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ (ПОВІНЬ, АВАРІЇ ВОДОПОСТАЧАННЯ, ПОЖЕЖА, ВАНДАЛІЗМ)

 

ДИСКУСІЯ.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

Четвер, 27.04.2017

1000–1545

Практичні заняття

на базі музейних закладів міста Харкова

Група № 1 – музейні предмети групи зберігання «Живопис», «Поліхромна скульптура», «Графіка»

Харківський художній музей

(м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11)

Відповідальна особа Бичко Т.А.

Група № 2 – музейні предмети груп зберігання «Кераміка», «Скло», «Тканини», «Шкіра», «Кістка», «Метал», «Меблі»

КЗ «Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова»

(м. Харків, вул. Університетська, 5)

Відповідальна особа Закусило О.М.

1230–1330

Перерва

Група № 3 – музейні предмети груп зберігання «Книги», «Рукописи», «Документи», «Фотографія»

Харківський літературний музей

(м. Харків, вул. Багалія, 6)

Відповідальна особа Горишняк Г.К.

1600–1700

Харківська філія Національного науково/дослідного реставраційного центру України

(м. Харків, вул. Чернишевського, 14)

КРУГЛИЙ СТІЛ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ. ВИДАННЯ ДОВІДОК УЧАСНИКАМ СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ

Відповідальна особа Стрєльнікова С.О.

Залишити коментар