Cock RingWeb HostingSpell Check

Програма Х Міжнародної науково-практичної конференції “Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам’яток історії та культури: традиції, інновації”

Програма Х Міжнародної науково-практичної конференції “Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам’яток історії та культури: традиції, інновації”

Програма Х Міжнародної науково-практичної конференції “Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам’яток історії та культури: традиції, інновації”

ПРОГРАМА

Х Міжнародної науково-практичної конференції

ДОСЛІДЖЕННЯ, КОНСЕРВАЦІЯ, РЕСТАВРАЦІЯ РУХОМИХ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ: ТРАДИЦІЇ, ІННОВАЦІЇ

 24–27 травня 2016 року

 

24 ТРАВНЯ

 

1000–1030 Відкриття Міжнародної науково-практичної конференції

Вступне слово генерального директора Національного науково-дослідного

реставраційного центру України Стрєльнікової Світлани Олександрівни.

 

Вітання Міністерства культури України

 

1030–1300 Пленарне засідання

Головує Стрєльнікова Світлана Олександрівна,

генеральний директор Національного науково-дослідного

реставраційного центру України

 

Пушкаш Оксана Віталіївна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

ДОПОМОГА МУЗЕЙНИМ ЗАКЛАДАМ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО РЕСТАВРАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ

 

Петрик Ольга Александровна

Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины (Киев, Украина)

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО РЕСТАВРАЦИОННОГО ЦЕНТРА УКРАИНЫ: ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1938–1941)

 

Грязнова Наталія Олексіївна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

МУЗЕЙ ТА РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР: СПІВПРАЦЯ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ МУЗЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ МУЗЕЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

 

Твердохліб Валерій Михайлович

Івано-Франківський краєзнавчий музей (Івано-Франківськ, Україна)

РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «ВРЯТУЙМО СКАРБИ РАЗОМ!» ЯК НОВА ФОРМА ЗБЕРЕЖЕННЯ САКРАЛЬНОЇ КОЛЕКЦІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ. ДОСВІД, ІСТОРІЯ

 

Matteo Fabbri

Roberto Meschini

TryeCo 2.0 Srl (Ferrara, Italy)

NEW TECHNOLOGY FOR RESTORATION AND PRESERVATION PROJECT TO CULTURAL HERITAGE

 

Смірнова Світлана Олексіївна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ ФАХІВЦЯМИ З РЕСТАВРАЦІЇ (атестація Художників-реставраторів України 2014 року)

 

Бичко Тетяна Анатоліївна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

РОЛЬ ХУДОЖНИКА-РЕСТАВРАТОРА У ВІДБОРІ МЕТОДІВ РЕСТАВРАЦІЇ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА

 

Марченко Ірина Ярополківна

Центр пам’яткознавства НАН України (Київ, Україна)

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ХУДОЖНІХ КОЛЕКЦІЙ У ЕКСТРЕМАЛЬНИХ (ВОЄННИХ) УМОВАХ. ЗА ДОСВІДОМ 40-х РОКІВ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ

 

Петліна Дар’я Дмитрівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ В ДОВОЄННИХ ПУБЛІКАЦІЯХ ЙОГО ПРАЦІВНИКІВ

 

Бідзіля Олексій Васильович

Митківська Тетяна Іванівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА «ЗАХИСТ МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТІВ ВІД ПОШКОДЖЕННЯ КОМАХАМИ»

 

Бідзіля Олексій Васильович

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ КОМАХ-ШКІДНИКІВ У МУЗЕЯХ КИЄВА

В 2013–2015 РОКАХ

 

1300–1400 Перерва

 

1400–1730 Пленарне засідання

Головує Новікова Галина Михайлівна,

заступник генерального директора з наукової роботи ННДРЦУ

 

Єфанова Світлана Ремирівна

Харківська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (Харків, Україна)

АНТИСЕПТИЧНІ ТА КОНСЕРВАЦІЙНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ З ОКІМОНО З КОЛЕКЦІЇ ХАРКІВСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ

 

Luca Ferrari

Building SMART Italy (Milano, Italy)

Maurizio Parolari

Studio AREA-PROGETTO (Castelfranco Veneto, Italy)

BIM FOR ARCHITECTURAL, STRUCTURAL AND PLANT

 

Maurizio Parolari

Giovanni De Grandis

Studio AREA-PROGETTO (Castelfranco Veneto, Italy)

With studio Arkimedia Project (Venezia, Italy)

«PLANNING OF RESTORATION AND MUSEUM LAYOUT MAIN BUILDING» OF THE COMPLEX: VILLA GIOIELLO DEI CONTI PAOLOZZI – CATIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA) – ITALY

 

Єфіменко Любов Олександрівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

МЕТОДИ НЕРУЙНІВНОЇ ДІАГНОСТИКИ В ДОСЛІДЖЕННІ АРХЕОЛОГІЧНИХ ЗНАХІДОК

 

Alberto Raschieri

Geomar.it snc (Mondovì, Italy)

EVOLUTION OF LASER SCANNER SURVEY, AND INTEGRATION WITH PHOTOGRAMMETRY

 

Коваль Елеонора Захарівна

Митківська Тетяна Іванівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

МІКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ САНІТАРНОГО СТАНУ ПОВІТРЯ ФОНДОСХОВИЩ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ

 

Митківська Тетяна Іванівна

Регеда Любов Володимирівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

МІКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ПАМ’ЯТОК САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Коритнянская Виктория Григорьевна

Одесский филиал Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины (Одесса, Украина)

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ TINEA DUBIELLA (STAINTON) EX SITU

 

Довгалюк Володимир Борисович

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

Дудніков Олексій Андрійович

Ситницька Анна Костянтинівна

Київський національний університет будівництва і архітектури (Київ, Україна)

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ МУЗЕЙНИХ ПРИМІЩЕНЬ

 

Комаренко Олена Іванівна

Лушпієнко Ірина Григорівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

ВПЛИВ РЕЖИМУ ВІДВІДУВАНЬ НА МІКРОКЛІМАТ МУЗЕЙНИХ ПРИМІЩЕНЬ

 

Солдатенко Александр Владимирович

Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины (Киев, Украина)

РОЛЬ ФОТОГРАФИИ В РЕСТАВРАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ. МАКРО- И МИКРОСЪЕМКА ОБЪЕМНЫХ ПРЕДМЕТОВ

 

Кепин Дмитрий Владимирович

Центр памятниковедения НАН Украины и Украинского общества охраны памятников истории и культуры (Киев, Украина)

ДРЕВНЕЙШИЕ ПАМЯТНИКИ ИСКУССТВА: СОХРАНЕНИЕ, ЭКСПОНИРОВАНИЕ

 

Романюк-Огірко Олександра Петрівна

Українська академія друкарства (Львів, Україна)

Льода Любов Мирославівна

Дзендзелюк Леся Степанівна

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника (Львів, Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕСТАВРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

Лозова Ніна Євгенівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

РЕСТАВРАЦІЙНИЙ СЛОВНИК ТЛУМАЧНОГО ТИПУ

 

Стендові доповіді

Відповідальний за стендові доповіді Травнікова Жанна Миколаївна,

художник-реставратор науково-дослідного відділу реставрації

стародруків, рукописів та документів ННДРЦУ

Чапля Андрій Євгенович

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (Львів, Україна)

ОБСТЕЖЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО СТАНУ РЯДУ РЕСТАВРАЦІЙНИХ МАЙСТЕРЕНЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ У ЛЬВОВІ ІМЕНІ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

 

Єфіменко Любов Олександрівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

МОЖЛИВОСТІ ЦИФРОВИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У РЕНТГЕНОДІАГНОСТИЦІ ПРЕДМЕТІВ МИСТЕЦТВА

 

Митківська Тетяна Іванівна

Андрушко Валентина Олександрівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

МІКОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ФОНДОСХОВИЩ МУЗЕЮ ТЕАТРАЛЬНОГО, МУЗИЧНОГО ТА КІНОМИСТЕЦТВА УКРАЇНИ

 

25 ТРАВНЯ

 

1000–1300 Пленарне засідання

Головує Распопіна Віра Олексіївна,

завідувач наукового відділу фізико-хімічних досліджень ННДРЦУ

 

Лугина Лидия Николаевна

Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины (Киев, Украина)

Демидчук-Демчук Ирина Федоровна

Чамлай Наталия Cергеевна

Национальный художественный музей Украины (Киев, Украина)

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИГМЕНТНОГО СОСТАВА И СТРУКТУРЫ КРАСОЧНОГО СЛОЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ С. ШИШКО

 

Jurga Bagdzevičienė

Laima Kruopaitė

Greta Žičkuvienė

Lithuanian Art Museum, Pranas Gudynas Restoration Centre (Vilnius, Lithuania)

INVESTIGATIONS AND CONSERVATION OF SARCOPHAGI FROM ANCIENT EGYPT: CHALLENGES AND SOLUTIONS

 

Марченко Ганна Анатоліївна

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник (Київ, Україна)

Распопіна Віра Олексіївна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ ІКОН ІКОНОСТАСА ЦЕРКВИ РІЗДВА ХРИСТОВА В ДАЛЬНІХ ПЕЧЕРАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

 

Андрианова Елена Борисовна

Бискулова Светлана Александровна

Фесенко Елена Валентиновна

Бюро научно-технической экспертизы «АРТ-Лаб» (Киев, Украина)

Шиленко Юлия Анатольевна

Национальный музей Тараса Шевченко (Киев, Украина)

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХ АКВАРЕЛЬНЫХ РАБОТ Т.Г. ШЕВЧЕНКО ИЗ СОБРАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

 

Лугина Лидия Николаевна

Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины (Киев, Украина)

Цитович Владимир Иванович

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (Киев, Украина)

ФАБРИЧНЫЕ ГРУНТЫ НА ХОЛСТАХ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ XIX ст.

 

Дяконова Евгения Борисовна

Коммунальное учреждение культуры «Артемовский краеведческий музей» (Бахмут, Украина)

ИКОНА «ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ» ИЗ СОБРАНИЯ АРТЕМОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ – АТРИБУЦИЯ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ

 

Боровская Жанна Николаевна

Одесский филиал Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины (Одесса, Украина)

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖНИКОВ ЮЖНОРУССКОЙ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ

 

Распопина Вера Алексеевна

Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины (Киев, Украина)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ

 

Шевченко Наталія Олександрівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ РОЗПИСУ В ТЕХНІКАХ КОЛЬОРОВИХ ЛАКІВ ПАМ’ЯТОК ДЕРЕВ’ЯНОЇ ПОЛІХРОМНОЇ СКУЛЬПТУРИ XVII–XIX ст. З КОЛЕКЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ (м. Київ) ТА МУЗЕЮ ВОЛИНСЬКОЇ ІКОНИ (м. Луцьк)

 

Оноприенко Наталия Александровна

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник (Киев, Украина)

Хамайко Наталия Витальевна

Институт археологии Национальной академии наук Украины (Киев, Украина)

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК ИЗ МЕТАЛЛА

 

Єфіменко Любов Олександрівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

РЕНТГЕНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРІВ XVIII ст., ЩО ПРИПИСУЮТЬСЯ КОЛУ МАЙСТРІВ БІЛОСТОЦЬКОГО МАЛЯРСЬКОГО ОСЕРЕДКУ

 

Сташків-Олійник Соломія Григорівна

Івано-Франківський краєзнавчий музей (Івано-Франківськ, Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОЗДОБЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ РЕСТАВРАЦІЇ РАМ поч. ХХ ст.

 

1300–1400 Перерва

 

1400–1730 Пленарне засідання

 

Головує Коваленко Тетяна Володимирівна,

завідувач науково-дослідного відділу реставрації творів

з кераміки та скла, кам’яної та гіпсової скульптури ННДРЦУ

 

Мінжуліна Тетяна Володимирівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА З НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ВАРВАРИ ТА БОГДАНА ХАНЕНКІВ. ШАЛЬ. ІНДІЯ, КАШМІР, XVII–XVIII ст.

 

Єфанова Світлана Ремирівна

Харківська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (Харків, Україна)

РЕСТАВРАЦІЯ ДЕСТРУКТИВНОЇ ПОЛИВИ НА КАХЛІ ХVІІ ст. З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ХОРТИЦЯ»

 

Кондратенко Наталія Григорівна

Стеблій Роман Анатолійович

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського (Полтава, Україна)

ДО ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНТЕР’ЄРНИХ ГОДИННИКІВ У МУЗЕЇ

 

Коваленко Тетяна Володимирівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

РЕСТАВРАЦІЯ МАРМУРОВОГО БАРЕЛЬЄФА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА ОЛЕКСАНДРА ГРОЗИ З ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

 

Загоруйко Олександра Вадимівна

Харківська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (Харків, Україна)

РЕСТАВРАЦІЯ КИЛИМА ХІХ ст. З КОЛЕКЦІЇ ПОЛТАВСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

 

Фінадоріна Дарія Вадимівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

РЕСТАВРАЦІЯ ВИРОБІВ САМАРКАНДСЬКОЇ КЕРАМІКИ З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ

 

Гужва Олена Федорівна

Чернівецький обласний художній музей (Чернівці, Україна)

ДЕКОРАТИВНЕ ПАННО «ЄВХАРИСТІЯ» В КОЛЕКЦІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ. ДОСЛІДЖЕННЯ. РЕСТАВРАЦІЯ

 

Головченко Александра Владимировна

Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины (Киев, Украина)

СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ МЯГКИХ ПРИПОЕВ В РЕСТАВРАЦИИ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЗ МЕТАЛЛОВ

 

Закусило Олександр Михайлович

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

РЕСТАВРАЦІЯ М’ЯКИХ МЕБЛІВ

 

Житкевич Марианна Викторовна

Сманцер Дмитрий Владимирович

Государственное учреждение «Музей истории города Минска» (Минск, Беларусь)

ПОДГОТОВКА К ЭКСПОНИРОВАНИЮ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ИЗ РАСКОПОК ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МИНСКА (ДЕРЕВО, БЕРЕСТА, КОЖА)

 

Голуб Віктор Миколайович

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ РЕСТАВРАЦІЇ ХОЛОДНОЇ ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ З МУЗЕЙНИХ ЗІБРАНЬ УКРАЇНИ

 

Петліна Дар’я Дмитрівна

Дуда Віктор Ігорович

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗОЛОЧЕННЯ ЧОТИРЬОХ ПОЛІХРМНИХ СКУЛЬПТУР З НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ БОГДАНА І ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ

 

Стендові доповіді

Відповідальний за стендові доповіді Лоран Русана Анатоліївна,

художник-реставратор науково-дослідного відділу реставрації творів

з тканини та шкіри ННДРЦУ

Минжулина Татьяна Владимировна

Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины (Киев, Украина)

Полищук Людмила Юрьевна

Одесский археологический музей (Одесса, Украина)

ДРЕВНИЕ ТКАНИ ИЗ ФОНДОВ ОДЕССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

 

Лоран Русана Анатоліївна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА З НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ. ХАЛАТ ЧОЛОВІЧИЙ. КИТАЙ, ХІХ ст.

 

Назар Володимир Васильович

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник (Київ, Україна)

РЕСТАВРАЦІЯ ПІДВІСНОЇ ПЕЛЕНИ «БОГОРОДИЦЯ ВТІЛЕННЯ» З ПОХОВАННЯ АРХІМАНДРИТА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ЄЛИСЕЯ ПЛЕТЕНЕЦЬКОГО (†1624)

 

26 ТРАВНЯ

 

1000–1300 Пленарне засідання

 

Головує Бичко Тетяна Анатоліївна, заступник генерального директора з науково-

реставраційної роботи ННДРЦУ

 

Єрьоменко Тамара Іванівна

Харківська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (Харків, Україна)

РЕСТАВРАЦІЯ ЗІБРАННЯ ПОРТРЕТІВ З КОЛЕКЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ Д.І. ЯВОРНИЦЬКОГО

 

Грабовець Вероніка Юріївна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

РЕСТАВРАЦІЯ ТА АТРИБУЦІЯ ПОРТРЕТА АРТЕМІЯ ЯКОВИЧА ТЕРЕЩЕНКА

 

Білецька-Зварич Мирослава Василівна

Львівська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (Львів, Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ МОНУМЕНТАЛЬНИХ ПОЛОТЕН (1746 р.), ВИКОНАНИХ ГІАЦИНТОМ ОЛЕСІНСЬКИМ ДЛЯ РОДИННОЇ КАПЛИЦІ У ПІДГОРЕЦЬКОМУ ЗАМКУ

 

Тимченко Тетяна Ростиславівна

Балакіна Маргарита Миколаївна

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (Київ, Україна)

ДЕЯКІ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ІКОНИ XVIII–ХІХ ст. НА ПОЛОТНЯНІЙ ОСНОВІ

 

Герман Руслана Сергіївна

Червоноградська філія Львівського музею історії релігії (Червоноград, Україна)

КОНСЕРВАЦІЙНІ ЗАХОДИ В ІКОНІ ІЛЛІ СОБУЦЬКОГО «СВ. ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ» (ЗІ ЗБІРКИ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ ФІЛІЇ ЛЬВІВСЬКОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ)

 

Глебова Ирина Юрьевна

Куцан Ольга Михайловна

Одесский музей западного и восточного искусства (Одесса, Украина)

АТРИБУЦИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ КАРТИНЫ Ж.-Б. ГРЕЗА «СВЯТАЯ МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ»

 

Гливка Олександра Іванівна

Львівська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (Львів, Україна)

РЕСТАВРАЦІЯ КАРТИНИ «ХРИСТОС І НЕВІРНИЙ ФОМА» XVIII СТОЛІТТЯ ЗІ ЗБІРКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ ім. Б.Г. ВОЗНИЦЬКОГО

 

Зайцева Вікторія Олександрівна

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник (Київ, Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ ДВОБІЧНОГО ЖИВОПИСУ НА МЕТАЛІ З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

 

Зінчук Ольга Олегівна

Львівська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (Львів, Україна)

ІКОНА «БОГОРОДИЦЯ З ДИТЯМ» ХVІІІ ст. ІЗ ЗБІРКИ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА У м. ДУБНО. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНСЕРВАЦІЙНО-РЕСТАВРАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

 

Левицька Юлія Сергіївна

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (Київ, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ РЕСТАВРАЦІЇ ТВОРУ М.М. ТОЧИЛКІНА «З МАЙСТРАМИ»

 

Цитович Володимир Іванович

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (Київ, Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИВОПИСУ СЕРГІЯ ШИШКА: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

 

Погрібний Артем Олександрович

Харківська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (Харків, Україна)

З ДОСВІДУ РЕСТАВРАЦІЇ ІКОН ПОЛТАВСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ (ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ)

ім. М. ЯРОШЕНКА

 

Шутова Олена Станіславівна

Харківська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (Харків, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ РЕСТАВРАЦІЇ ІКОНИ «ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДНЄ»

 

Костенко Ірина Василівна

Миргородський Віталій Олександрович

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДЕРЕВ’ЯНОЮ ОСНОВОЮ НА ПРИКЛАДІ РЕСТАВРАЦІЇ ІКОНИ «КОРОНУВАННЯ БОГОРОДИЦІ», 2 пол. XVIII ст.

 

Стендові доповіді

Відповідальний за стендові доповіді: Фролова Ольга Анатоліївна,

Художник-реставратор другої кваліфікаційної категорії науково-дослідного відділу

реставрації творів темперного живопису ННДРЦУ

Цитович Дарія Володимирівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

Цитович Володимир Іванович

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (Київ, Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРТРЕТА А.Я. СТОРОЖЕНКА З НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ

 

Когут Людмила Володимирівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ РЕСТАВРАЦІЇ ЖИВОПИСУ ПЛАЩАНИЦЬ ХІХ СТОЛІТТЯ, ВИКОНАНИХ НА ПОЛОТНІ

 

Фролова Ольга Анатоліївна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

СЮЖЕТ ВОЛИНСЬКОЇ ІКОНИ «ХРИСТОС У ПОТИРІ (ЧАШІ)», ЇЇ ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ЕТАП КОНСЕРВАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

 

1300–1400 Перерва

 

1400–1730 Пленарне засідання

Головує Пушкаш Оксана Віталіївна, учений секретар ННДРЦУ

Марченко Ганна Анатоліївна

 

Онопрієнко Наталя Олександрівна

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник (Київ, Україна)

З ДОСВІДУ РЕСТАВРАЦІЇ ІКОН НА ЦИНКОВИХ ОСНОВАХ

 

Мачковська Юлія Юріївна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

РЕСТАВРАЦІЯ ТА КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОХ ПОРТРЕТІВ ПОДРУЖЖЯ ВОЄЦЬКИХ XIX ст. З ФОНДІВ КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

 

Морозова-Сабадаш Олена Леонідівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

НАУКОВА РЕСТАВРАЦІЯ ТВОРУ ОЛЕКСАНДРА БАРСЕНА «ТАРАС ШЕВЧЕНКО В КОРСУНІ» З КОЛЕКЦІЇ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА м. КАНЕВА

 

Москаль Марта Андріївна

Львівська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (Львів, Україна)

ІКОНА «ХРИСТОС У ДИСКОСІ» ХVІІІ ст.: ІКОНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ

 

Ноженко Валентина Григорівна

Кіровоградський обласний художній музей (Кіровоград, Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ КАРТИНИ С.О. ГАЛЯШКІНА-КОРСАКОВА «КУПАЛЬНИЦЯ» ІЗ ФОНДОВОГО ЗІБРАННЯ КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБЛАСНОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ

 

Почеква Андрій Іванович

Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. Івана Труша (Львів, Україна)

Ющук Тетяна Аркадіївна

Львівська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (Львів, Україна)

РОЗШАРУВАННЯ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ НА НОВУ ОСНОВУ ОЛІЙНОГО ЗАПИСУ ІКОНИ «ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ» ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ З ПОВЕРХНІ АВТОРСЬКОГО ТЕМПЕРНОГО МАЛЯРСТВА «СВ. ОНУФРІЙ ПУСТЕЛЬНИК» КІНЦЯ ХVІІ СТОЛІТТЯ

 

Танака Чіеко

(Токіо, Японія)

Юрченко Надія Семенівна

Сумський художній музей ім. Н. Онацького (Суми, Україна)

ДАВИД БУРЛЮК «НА МОРСЬКОМУ УЗБЕРЕЖЖІ» – ЯПОНСЬКИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ДОСВІД

 

Терехов Максим Олегович

Харківська державна академія дизайну і мистецтв (Харків, Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗШАРУВАННЯ РІЗНОЧАСОВОГО ЖИВОПИСУ НА ДОСВІДІ РЕСТАВРАЦІЇ ІКОНИ «СВ. МИКОЛАЙ» КІНЦЯ XVIII СТОЛІТТЯ

 

Хребтенко Маргарита Сергіївна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

ПРО РУЙНІВНИЙ ВПЛИВ ЛУГІВ НА БЕРЛІНСЬКУ ЛАЗУР НА ПРИКЛАДІ ІКОНИ «УСПІННЯ» З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ

 

Откович Тарас Мирославович

Львівська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (Львів, Україна)

РЕСТАВРАЦІЯ ВЕЛИКОФОРМАТНИХ БАГАТОЧАСТИННИХ ІКОНОПИСНИХ КОМПЛЕКСІВ (ІКОНОСТАСІВ, ВІВТАРІВ). З ДОСВІДУ РОБОТИ ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО РЕСТАВРАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ

 

Шулика Вячеслав Викторович

Харьковская государственная академия дизайна и искусств (Харьков, Украина)

Килочко Максим Николаевич

Харьковское художественное училище (Харьков, Украина)

РЕСТАВРАЦИЯ РОСПИСЕЙ И.С. ЗАГОСКИНА В ГЛАВНОМ КОРПУСЕ ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

им. ПЕТРА ВАСИЛЕНКО

 

Шустіна Ганна Валеріївна

Національний музей народної архітектури та побуту України (Київ, Україна)

Вислободов Олександр Вільович

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (Київ, Україна)

КОНСЕРВАЦІЯ СТІНОПИСУ «СТРАСТІ ХРИСТОВІ» З ПРЕОБРАЖЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ СЕЛА ВОРОБЛЯЧИН (НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ)

 

Боголюб Раїса Михайлівна

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» (Чернігів, Україна)

ФРЕСКИ БОРИСОГЛІБСЬКОГО СОБОРУ XII СТОЛІТТЯ В ЧЕРНІГОВІ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІКОНОГРАФІЯ МОНУМЕНТАЛЬНИХ РОЗПИСІВ

 

Лильо-Откович Зоряна Мирославівна

Павленко Олександра Володимирівна

Львівська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (Львів, Україна)

МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕРКВИ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ В ЖОВКВІ НА ЛЬВІВЩИНІ

 

27 ТРАВНЯ

 

1000–1300 Пленарне засідання

 

Головує Корвацька Ольга Олексіївна,

Художник-реставратор графічних творів вищої кваліфікаційної категорії ННДРЦУ

 

Асаулова Олена Володимирівна

Сагайда Олена Ельдвигівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

Бірюліна Олена Андріївна

Волинський краєзнавчий музей (Луцьк, Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ’ЯТКИ СТАРОДРУКІВ НА ПЕРГАМЕННІЙ ОСНОВІ «ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ СТОСУЄТЬСЯ с. БЯЛКЕВИЧІ», ДАТОВАНОЇ 1536 РОКОМ

 

Корвацька Ольга Олексіївна

Гайчук Тамара Сергіївна

Шувалова Галина Юхимівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

РЕСТАВРАЦІЯ КИТАЙСЬКИХ ЛУБКІВ ХІХ ст. З МУЗЕЇВ УКРАЇНИ

 

Концур Марія Ігорівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ ТЮРЖІ. УТОЧНЕННЯ АТРИБУЦІЇ ЛІТОГРАФІЇ «МАЗЕПА, ПРИВ’ЯЗАНИЙ ДО ДИКОГО КОНЯ»

 

Бублик Ольга Сергіївна

Гайчук Тамара Сергіївна

Яценко Ганна Сергіївна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

Петрик Тетяна Олексіївна

Літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г. Шевченка (Київ, Україна)

З ДОСВІДУ РЕСТАВРАЦІЇ ОФОРТА Т.Г. ШЕВЧЕНКА «АВТОПОРТРЕТ»

 

Горишняк Анна Константиновна

Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины (Киев, Украина)

ПРИНЦИПЫ ОСМОТРА ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

 

Пігель Ірина Михайлівна

Розумна Марія Миколаївна

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника (Львів, Україна)

РЕСТАВРАЦІЯ КИРИЛИЧНИХ СТАРОДРУКІВ ПСАЛТИРЯ

 

Стадниченко Игорь Викторович

Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины (Киев, Украина)

О СОЗДАНИИ КАТАЛОГА «ПОДПИСИ КНИЖНЫХ ГРАВЕРОВ В КОНТЕКСТЕ АТРИБУЦИИ И РАСПОЗНАВАНИЯ СТАРОПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»

 

Концур Марія Ігорівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

ОДИН ЕСТАМП – ДВІ ДИНАСТІЇ ХУДОЖНИКІВ

 

Ятченко Людмила Никонівна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

З ДОСВІДУ РЕСТАВРАЦІЇ ГРАФІЧНИХ ТВОРІВ КАТЕРИНИ БІЛОКУР

 

Дзендзелюк Леся Степанівна

Льода Любов Мирославівна

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника (Львів, Україна)

РЕСТАВРАЦІЯ АСТРОНОМІЧНОГО ГЛОБУСА XVIII ст.

 

Травнікова Жанна Миколаївна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ’ЯТКИ НА ПАПЕРОВІЙ ОСНОВІ – ЛІТОГРАФІЇ В.Ф. ТІММА «НА ІСАКІЕВСКОЙ ПЛОЩАДИ ВЪ С. ПЕТЕРБУРГЪ 1858»

 

Чорна Наталія Володимирівна

Харківська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (Харків, Україна)

РЕСТАВРАЦІЯ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІТОГРАФІЇ «ВИД НА МИКОЛАЇВСЬКУ ЦЕРКВУ» З КОЛЕКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИК-АРХІТЕКТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА У м. СВЯТОГІРСЬКУ

1300–1400 Перерва

 

1400–1600 Пленарне засідання

 

Головує Гайчук Тамара Сергіївна,

художник-реставратор графічних творів вищої кваліфікаційної категорії ННДРЦУ

 

Грачов Олексій Йосипович

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

ДО АТРИБУЦІЇ ПОРТРЕТА МИКОЛИ ВЕРБИЦЬКОГО РОБОТИ ХУДОЖНИКА ІВАНА РАШЕВСЬКОГО

 

Гайчук Тамара Сергіївна

Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ, Україна)

ТЕРМАЛЬНО-ВОЛОГІСНИЙ ЕКСПРЕС-МЕТОД ВИДАЛЕННЯ СТОЛЯРНОГО КЛЕЮ З ПОВЕРХНІ ГРАФІЧНИХ ТВОРІВ З НЕВОДОСТІЙКИМ ФАРБОВИМ ШАРОМ

 

Руденко Ирина Ивановна

Пензина Юлия Анатольевна

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Мемориальный комплекс (Киев, Украина)

РЕСТАВРАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

 

Педченко Валерія Олександрівна

Борисенко Марія Олександрівна

Національний заповідник «Софія Київська» (Київ, Україна)

ГЕЛІ – ПАЛІТРА ЕФЕКТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТВОРІВ ГРАФІКИ

 

Тимофеев Анатолий Николаевич

Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины (Киев, Украина)

МЕТОД ТРЕУГОЛЬНИКОВ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭСТАМПОВ

 

1600–1700 Підсумкове засідання: дискусія.

Прийняття рішення конференції.

Закриття конференції.

Головує Стрєльнікова Світлана Олександрівна, генеральний директор

Національного науково-дослідного реставраційного центру України

Залишити коментар