Cock RingWeb HostingSpell Check

Х Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам’яток історії та культури: традиції, інновації»

Х Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам’яток історії та культури: традиції, інновації»

Х Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам’яток історії та культури: традиції, інновації»

Національний науково-дослідний реставраційний центр України за фінансової підтримки Міністерства культури України організовує та проводить 24–27 травня 2016 року Х Міжнародну науково-практичну конференцію «Дослідження, консервація, реставрація: традиції та інновації».

Конференція відбудеться в приміщенні Національного музею літератури України за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 11.

Збереження культурних цінностей є необхідною умовою й пріоритетним напрямом діяльності музейних закладів у всьому світі. Фундаментальними засадами збереження є дослідження, консервація та реставрація, які регламентуються міжнародними конвенціями, резолюціями, рекомендаціями щодо новаторського підходу до традиційних розумінь у галузі збереження.

Державна стратегія збереження Музейного фонду України, як національної складової загальнолюдської культурної спадщини, реалізується через науково-реставраційну діяльність Національного науково-дослідного реставраційного центру України, який успішно поглиблює міждисциплінарні дослідження, здійснює національні та міжнародні консерваційно-реставраційні проекти, ефективно поєднуючи кращі традиції української реставраційної школи з інноваційними доробками вітчизняних та зарубіжних науковців у царині збереження.

На сьогодні ННДРЦУ єдиний в Україні профільний науково-дослідний заклад, на який покладено високу місію формування науково-методичних засад наукової реставрації та координації реставраційної діяльності в державі.

Свідченням неухильного зростання міжнародного авторитету Центру щодо його наукового потенціалу у сфері консерваційно-реставраційної діяльності є організація та проведення в Києві кожні два роки міжнародної конференції.

Метою Х Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження, консервація, реставрація: традиції та інновації» є узагальнення доробків української реставраційної школи та міжнародного досвіду щодо традиційних й інноваційних підходів до професіоналізації реставрації як ремісничої майстерності та наукової дисципліни, що уособлює різноманітність базової інформації та непорушність наукових принципів.

За результатами професійної дискусії будуть визначені першочергові шляхи подолання існуючих проблем, висвітлено тенденції подальшого розвитку наукової реставрації.

Тематика конференції:

  • Інноваційні технології консервації та реставрації об’єктів культурної спадщини.
  • Наукові дослідження як фундаментальні засади формування реставраційної галузі.
  • Екологічний напрям у царині збереження історико-культурного надбання.
  • Новітні форми діяльності музейних закладів із забезпечення збереженості фондових колекцій.
  • Наукові, технологічні, стилістичні аспекти експертизи та атрибуції.
  • Фаховий рівень та підвищення кваліфікації як чинники професійного іміджу художника-реставратора.

У роботі міжнародної науково-практичної конференції планується участь понад 350 провідних фахівців музейної та реставраційної галузі України, ближнього та дальнього зарубіжжя.

Матеріали конференції будуть видані окремим збірником доповідей.

Організатори конференції планують ознайомити її учасників з роботою наукових і науково-реставраційних підрозділів ННДРЦУ, реставраційних підрозділів провідних музейних закладів м. Києва.

Відкриття Х Міжнародної науково-практичної конференції та пленарні засідання будуть проходити 24–27 травня 2016 року в приміщенні Національного музею літератури України за адресою вул. Богдана Хмельницького, 11.

Залишити коментар