Cock RingWeb HostingSpell Check

Х Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам’яток історії та культури: традиції, інновації». Київ. 24–27 травня 2016 року

Х Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам’яток історії та культури: традиції, інновації». Київ. 24–27 травня 2016 року

Національний науково-дослідний реставраційний центр України проводить Х Міжнародну науково-практичну конференцію «Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам’яток історії та культури: традиції, інновації», яка відбудеться в Києві 24–27 травня 2016 року.

Тематика конференції:

 • інноваційні технології консервації та реставрації об’єктів культурної спадщини;
 • наукові дослідження як фундаментальні засади формування реставраційної галузі;
 • екологічний напрям у царині збереження історико-культурного надбання;
 • новітні форми діяльності музейних закладів із забезпечення збереженості фондових колекцій;
 • наукові, технологічні, стилістичні аспекти експертизи та атрибуції;
 • фаховий рівень та підвищення кваліфікації як чинники професійного іміджу художника-реставратора.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Правила оформлення доповідей:

 • від одного автора може бути внесено до програми та надруковано не більше двох доповідей;
 • обсяг – до п’яти сторінок (з ілюстративним матеріалом) формату А4. Доповіді обсягом понад п’ять сторінок розглянуті не будуть;
 • послідовність розташування тексту на сторінці: назва доповіді (великими літерами, кегль 14) – прізвище, ім’я, по батькові автора – повна назва закладу, місто, країна – текст доповіді. Нумерацію сторінок не ставити;
 • літературу до тексту доповіді не додавати;
 • доповідь слід надсилати на CD- або DVD-носіях у форматі DOC (шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см) з обов’язковим контрольним роздрукуванням у двох примірниках;
 • ілюстрації, рисунки, діаграми, формули, таблиці слід розміщувати безпосередньо в тексті доповіді та дублювати окремими файлами у форматі TIFF 300 dpi.

Два примірники роздрукованої доповіді, варіант на електронному носії просимо надіслати до 10 січня 2016 року. Доповіді, надіслані після зазначеної дати, та такі, що не відповідають тематиці конференції, оргкомітет не розглядатиме.

Оргкомітет залишає за собою право формувати програму конференції та відбирати матеріали до друку.

Оплата витрат (дорога, проживання, харчування) – за рахунок організації, що відряджає. Питання проживання учасники конференції вирішують самостійно.

Реєстраційна картка учасника

Залишити коментар