Cock RingWeb HostingSpell Check

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенденції розвитку»

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенденції розвитку»

Національний науково-дослідний реставраційний центр України проводить ІХ Міжнародну науково-практичну конференцію «Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенденції розвитку», яка відбудеться в Києві 27–31 травня 2013 року.

Тематика конференції:

 • етичні стандарти наукової реставрації;
 • нормативно-правова база в галузі збереження, дослідження, консервації й реставрації рухомих пам’яток історії та культури;
 • критерії оцінювання якості реставрації;
 • екологічний та технологічний аспекти збереження й консервації музейних цінностей;
 • дослідження в реставрації: перспективи інтеграції з сучасними науками;
 • міжнародний досвід реставрації рухомих пам’яток історії та культури;
 • експертиза музейних експонатів зі складною або суперечливою атрибуцією.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Правила оформлення доповідей:

 • від одного автора може бути внесено до програми та надруковано лише одну доповідь;
 • обсяг – до п’яти сторінок (з ілюстративним матеріалом) формату А4. Доповіді обсягом понад п’ять сторінок розглянуті не будуть;
 • послідовність розташування тексту на сторінці: назва доповіді (великими літерами, кегль 14) – прізвище, ім’я, по батькові автора – повна назва закладу, місто, країна – текст доповіді. Нумерацію сторінок не ставити;
 • літературу до тексту доповіді не додавати;
 • доповідь слід надсилати на CD- або DVD-носіях у форматі DOC (шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см) з обов’язковим контрольним роздрукуванням у двох примірниках;
 • ілюстрації, рисунки, діаграми, формули, таблиці слід розміщувати безпосередньо в тексті доповіді та дублювати окремими файлами у форматі TIFF 300 dpi.

 

Два примірники роздрукованої доповіді, варіант на електронному носії просимо надіслати до 30 листопада 2012 року. Доповіді, надіслані після зазначеної дати, оргкомітет не розглядатиме.

 

Оргкомітет залишає за собою право формувати програму конференції та відбирати матеріали до друку.

 

Оплата витрат (дорога, проживання, харчування) – за рахунок організації, що відряджає.

Завантажити реєстраційні картки:

Українською

Русский

English

Залишити коментар