Cock RingWeb HostingSpell Check

Видання

Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам’яток історії та культури: традиції, інновації

2016 рік

Наукові доповіді Х Міжнародної науковопрактичної конференції (Київ, 24–27 травня 2016 року)

Докладніше

Бідзіля О.В., Митківська Т.І. Захист музейних предметів від пошкодження комахами

2016 рік

Бідзіля О.В.., Митківська Т.І. Захист музейних предметів від пошкодження комахами

Докладніше

Коваль Е.З., Митківська Т.І. Мікологічне обстеження музейних пам’яток

2014 рік

Коваль Е.З., Митківська Т.І. Мікологічне обстеження музейних пам’яток

Докладніше

Відроджені святині православ’я. До 75-річчя ННДРЦУ

2013 рік

Каталог виставки «Відроджені святині православ’я» до 75-річчя Національного науково-дослідного реставраційного центру України

Докладніше