Cock RingWeb HostingSpell Check

Бідзіля О.В., Митківська Т.І. Захист музейних предметів від пошкодження комахами

Національний науково-дослідний реставраційний центр України висловлює щиру подяку за фінансову підтримку видання доктору біологічних наук Коваль Елеонорі Захарівні

Науковий відділ біологічних досліджень підготував методичний посібник у якому викладено профілактичні заходи щодо захисту музейних зібрань від ураження комахами-шкідниками та сучасні методи боротьби з ними. У зведеній таблиці представлено основні групи комах-шкідників, що найчастіше пошкоджують музейні предмети та будівлі, ознаки пошкодження та методи дезінсекції.

Для музейних та бібліотечних співробітників, художників-реставраторів, студентів профільних вузів, фахівців пам’яткоохоронної галузі.

Захист музейних предметів від пошкодження комахами: Методичні рекомендації / О.В. Бідзіля, Т.І. Митківська – Київ: Національний науково_дослідний реставраційний центр України, 2016. – 40 с.

ISBN 978-966-8257-04-9

УДК 069.44:595.7](07)

ББК 79.1я7+28.691.89я7