Cock RingWeb HostingSpell Check

Коваль Е.З., Митківська Т.І. Мікологічне обстеження музейних пам’яток

Коваль Е.З., Митківська Т.І. Мікологічне обстеження музейних пам’яток

Ця книга є спробою узагальнити інформацію про мікологічні дослідження в реставраційній практиці, які проводяться в Україні.

Перша частина присвячена характеристиці пошкоджень музейних пам’яток мікроміцетами. Наведено методи досліджень, адаптовані для творів мистецтва, детально описано способи відбору проб, аналізу та оцінювання результатів. Особливу увагу приділено участі мікроміцетів у руйнівних процесах, їх функціонуванню залежно від мікрокліматичних умов, значенню мікологічного моніторингу стану музейних колекцій.

Підкреслено важливість встановлення видової приналежності виявлених культур мікроміцетів, описано принципи ідентифікації.

У спеціальній частині подано ключі для ідентифікації та опис найпоширеніших 118 видів грибів різних таксонів, виділених авторами в результаті багаторічних обстежень музейних колекції.

Книга ілюстрована 2 схемами, 123 рисунками та 100 фотографіями.

Для мікологів, мікробіологів, екологів, реставраторів, музейних працівників.

Може бути використана як навчальний посібник для студентів вищих та середніх навчальних закладів відповідного профілю.

Коваль Е.З., Митківська Т.І. Мікологічне обстеження музейних пам’яток / ННДРЦУ. – К., 2014. – 240 с., іл.