Cock RingWeb HostingSpell Check

Видання

Бідзіля В.О. Біоциди в реставраційній практиці

2003 рік

Бідзіля В.О. Біоциди в реставраційній практиці / Науково-інформаційне видання / Вип. I.

Докладніше

Цитович В.И. и др. Технология и экспертиза живописи И.К. Айвазовского

2002 рік

Цитович В.И. и др. Технология и экспертиза живописи И.К. Айвазовского

Докладніше

Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток

2001 рік

Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22–24 травня 2001 р.)

Докладніше

Відреставровані твори з музеїв України

2000 рік

Відреставровані твори з музеїв України: Каталог виставки

Докладніше

Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток

1999 рік

Матеріали та тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26–28 травня 1999 р.)

Докладніше