Cock RingWeb HostingSpell Check

Видання

Відреставровані твори з музеїв України

2000 рік

Відреставровані твори з музеїв України: Каталог виставки

Докладніше

Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток

1999 рік

Матеріали та тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26–28 травня 1999 р.)

Докладніше

Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення

1998 рік

Тези та матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Національного науково-дослідного реставраційного центру України (м. Київ 27–29 травня 1998 р.)

Докладніше

Проблеми біопошкодження пам’яток історії та культури

1998 рік

Проблеми біопошкодження пам’яток історії та культури / Колектив авторів під кер. Т.О. Кондратюк

Докладніше

Виставка реставраційних робіт 1938–1953

1953 рік

Виставка реставраційних робіт 1938–1953 (у фоторепродукціях): Каталог

Докладніше