Cock RingWeb HostingSpell Check

Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток: Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–27 травня 2005 р.)

У виданні представлені тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, організованої Національним науково-дослідним реставраційним центром України. Тематика наукових доповідей охоплює питання збереження, дослідження, консервації й реставрації пам’яток історії та культури в Україні, Білорусі, Росії, Латвії, Вірменії, Польщі, США. Розглядаються загальні проблеми реставраційної справи.

Для співробітників музеїв, реставраційних установ, навчальних закладів культури, інших спеціалістів.

Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток: Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–27 травня 2005 р.) / ННДРЦУ. – К., 2005. – 419 с.