Cock RingWeb HostingSpell Check

Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи модернізації: наукові доповіді ХI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11–14 вересня 2018 року) / ННДРЦУ. – К.: Національний науково-дослідний реставраційний центр України, 2018. – Ч. 1. – 392 с. – Ч. 2. – 312 с.

ISBN 978-966-8257-09-8

ISBN 978-966-8257-10-4 (ч. 1)

ISBN 978-966-8257-11-1 (ч. 2)

У виданні представлені наукові доповіді ХI Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи модернізації». Тематика доповідей віддзеркалює широкий спектр проблем реставраційної справи, досягнення та перспективи розвитку галузі в Україні й за кордоном. Видання узагальнює унікальний досвід вітчизняної реставраційної школи, знайомить із здобутками фахівців реставраційних та музейних закладів України, їх колег із близького та далекого зарубіжжя, визначає пріоритети щодо подолання проблем організаційного, кадрового характеру та матеріально-технічного забезпечення в реставраційній галузі.

Розраховано на художників-реставраторів, науковців реставраційних, музейних, бібліотечних, архівних установ, викладачів та студентів спеціалізованих навчальних закладів.

УДК 7.025.4+069.444](477+100)(082)