Cock RingWeb HostingSpell Check

Комплексне обстеження музейних приміщень

Міністерство культури України
Національний науково-дослідний реставраційний центр України
Митківська Тетяна Іванівна
Комаренко Олена Іванівна
КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ МУЗЕЙНИХ ПРИМІЩЕНЬ
Методичні рекомендації
Фото: Митківська Т.І., Комаренко О.І., Ілінг П.В.
Верстка: Концур М.І., Ілінг П.В.
Редагування та коректура: Лозова Н.Є.
Макет та обкладинка: Ілінг П.В.

Методичні рекомендації містять порядок обстеження музейних будівель та приміщень і складаються з 2 розділів: «Загальна характеристика будівлі» та «Умови зберігання музейних предметів». Подано загальні відомості про основні параметри умов зберігання, перелік вимірів, які необхідно проводити при обстеженні, прилади та методи дослідження. Наведено форми для запису показників температурно-вологісного, світлового та біологічного режимів. Для музейних, бібліотечних, архівних працівників, фахівців з охорони пам’яток історії та культури.

ISBN 978-966-8275-08-1

2018р.,  80 с. : іл. 22.