Cock RingWeb HostingSpell Check

Довгалюк В.Б. та ін. Мікроклімат музейних приміщень: Методичний посібник

У першому вітчизняному методичному посібнику «мікроклімат музейних приміщень» висвітлюються питання створення та підтримання в приміщеннях музеїв нормативного температурно-воложистого режиму; біологічної безпеки музейних колекцій. Автори пропонують методи аналітичного визначення параметрів повітря, аналізують процеси зміни його стану залежно від інженерно-технічного обладнання будівель музеїв, обґрунтовують першочерговість профілактичних заходів, надають музейним працівникам методичну допомогу в організації робіт із забезпечення збереженості фондів.

Посібник призначено для фахівців, які працюють у галузі охорони пам’яток історії та культури.

Довгалюк В.Б. та ін. Мікроклімат музейних приміщень: Методичний посібник / В.Б. Довгалюк, О.І. Комаренко, Т.І. Митківська; ННДРЦУ. – К.: Артанія Нова, 2006. – 112 с., іл.