Cock RingWeb HostingSpell Check

Музей в екстремальній ситуації. Першочергові заходи

Видання підготовлено за рішенням оргкомітету семінару-практикуму «Музей в екстремальній ситуації. Першочергові заходи»
Відповідальний за випуск Стрєльнікова С.О.
Упорядник – науковий відділ інформаційно видавничої та виставкової діяльності ННДРЦУ (завідувач відділу Ілінг П.В.)
Музей в екстремальній ситуації. Першочергові заходи: матеріали семінару-практикуму (Харків, 25–27 квітня 2017 року) / ННДРЦУ. –
Київ: Національний науково-дослідний реставраційний центр України, 2017. – 240 с.

У виданні представлені інформаційно-довідкові матеріали семінару-практикуму «Музей в екстремальній ситуації. Першочергові заходи». У збірнику викладено поради, що базуються на узагальненні міжнародного та вітчизняного досвіду із забезпечення збереженості музейних фондів в екстремальних ситуаціях, порятунку фондів, що постраждали; рекомендації зі збереження, консервації рухомих пам’яток Музейного фонду України, їх пакування та транспортування тощо. Розраховано на художниківреставраторів, науковців реставраційних, музейних, бібліотечних, архівних установ, викладачів та студентів спеціалізованих навчальних закладів.

УДК 069.51-049.5(07)
ББК 79я7
М89
ISBN 978-966-8275-07-4
©Національний науково-дослідний реставраційний центр України, 2017